Tarieven

Prijzen zijn vastgesteld per 1 september 2015 en zijn exclusief BTW

Indien ontvangers van facturen menen niet BTW-plichtig te zijn kunnen zij contact opnemen zodat er een aangepaste factuur kan worden gestuurd. Er moet dan wel worden aangegeven onder welke regel dat valt en wat er dan op de factuur dient te worden vermeld. Voorbeeld zoals dat in Belgi๋ geldt: Intracommunautaire verwervingen.

Bijbestellingen Zie prijzen bij sectie FOTO'S
Uurtarief bij inhuren, met een minumum van 1 uur en daarop volgend blokken van een half uur. € 65,00
Bij een groot aantal uren op een dag is de tarifering als volgt:
  • De eerste vier uur: € 65,00
  • De uren daarop volgend: € 45,00
  • Maximaal dagtarief: € 500,00
 
Losse foto voor krant of tijdschrift (leveren=betalen) v.a. € 40,00
Foto's voor commercieel gebruik Vanaf € 175.00 *)
Portret- en teamfotosessies € 225,00
   
Fotoseries  
Hele serie reguliere wedstrijd 
Levering op data-DVD, flash-drive of via internet
Daadwerkelijk gewerkte uren worden in rekening gebracht.
conform uurtarief
Tijdens toernooien (EK, WK, etc) worden vaak aantrekkelijke "package deals" aangeboden over meerdere wedstrijden
Deze package deals gelden alleen bij voorinschrijving en op de wedstrijddagen.

*) Exclusief afkopen rechten geportretteerden!